Kinesiologi

Kinesiologi är ett sätt att kommunicera med det undermedvetna, för att därigenom konstatera om blockeringar finns i energisystemen.

Kinesiologi är en västerländsk fysiologi-, anatomi- och rörelselära som på ett unikt sätt kombineras med urgamla kinesiska akupunkturlagar, västerländsk och österländsk kunskap om människans inre och yttre energisystem.

Ordet kinesiolgi kommer från grekiskans “kinesi” som betyder rörelse. Kinesiolgin kan översättas med ordet “rörelselära”. I kinesiologin kan man använda sig av s.k. manuella muskeltester eller en uppövad känslighet för att kunna läsa en persons obalanser och problem. Man har funnit att bl.a. våra muskler är kopplade till olika delar av kroppens energisystem. Genom undersökning får man upp var blockeringar i energiförsörjningen till olika inre organ, muskler och andra obalanser i våra funktioner finns.

Kinesiologin kan också användas till frågor om en persons blockerade känsloliv och omedvetna tanker. Det går även att testa och behandla om en person inte tål saker i sin omgivning, t.ex. allergier. Allt det som vi människor tar in och registrerar kan också avläsas genom spänningar i musklerna. Oavsett om det är stressmoment av skilda slag såsom födoämnen, näringstillskott, lukter, färger, minnen, rörlser, fysiska skador, tankar, känslor eller andra orsaker (relationer av olika slag).

Efter undersökning gör man en s.k. balansering. Vanligtvis genom massage direkt på berörda muskler, akupunkturpunkter eller reflexzoner för blod och lymfa. Obalanser kan också balanseras genom näringstillskott, homeopatiska preparat, osteopati, kraniosakralbehandling, healing, kristaller, toner, färger m.m.