Välkommen

till min mottagning fram till och med maj 2022. Därefter kommer jag enbart att arbeta med distanshealing.

En sund själ i en sund kropp. En god hälsa är grunden i mitt friskvårdsarbete för dem som vill ha hjälp till självläkning.

Gammal vetenskap blandat med ny blir tillsammans en oslagbar kombination. Utbildning och känsla leder till en möjlig förändring av livssituationen. Du är välkommen till avkoppling, samtal och behandlingar.

Min kunskap och erfarenhet har jag byggt upp under än så länge 15 år. Hoppas kunna få arbeta med detta under många år till. Detta fantastiskt utvecklande arbete är stimulerande och lärorikt och jag tror inte att jag någonsin kommer att bli fullärd. Det händer mycket positivt inom alternativmedicinen, yogan och massagen med forskning och nya rön. Hoppas att sjukvården och alternativmedicinen kommer att finna ett gott samarbete.

Jag arbetar tillsammans med människor och hästar, privata kunder och företagskunder. Min praktik finns i Mariestad. Hästbehandlingar utför jag i hästens hemmiljö.

I min praktik tar jag emot kunder från 8 år enligt sjukvårdslagen. Det hade varit berikande om Sveriges befolkning skulle kunna få möjlighet att utöver sjukvården kunna få välja alternativmedicinen som en ytterligare möjlighet till sina barn. Det är inte ovanligt i andra länder. Hoppas att Sverige i framtiden kommer att kunna se fördelarna med integrativ medicin dvs ett samarbete mellan alternativa behandlingar och sjukvårdsbehandlingar.

En annan önskan inför framtiden är att vi ska kunna göra alternativa behandlingar mer tillgängliga för alla. Vi terapeuter betalar tyvärr den höga momsen vilket gör behandlingarna onödigt dyra. Ett bra förslag som framkommit är att vi ska kunna dra utgifter för alternativa behandlingar i vår deklaration mot uppvisande av kvitto. Ett friskvårdsavdrag som kan avlasta sjukvården, förebygga skador, minska sjukskrivningar och öka välbefinnandet hos Sveriges befolkning.

Önskar Er alla en God Hälsa och

Välkomna! Hälsningar Lena